Internet Journal of Jain Literature
જય જિનેન્દ્ર : સજ્ઝાય પદ વિભાગ

અવસર બેર બેર નહીં આવે

	બેર બેર નહીં આવે,
	રે અવસર, બેર બેર નહીં આવે.
	
	જ્યું જાને ત્યું કર લે ભલાઈ,
	જનમ જનમ સુખ પાવે...
	
	તન, ધન, જોબન સબ હી જૂઠા,
	પ્રાણ પલકમેં જાવે...
	
	તન છૂટે ધન કૌન કામકો,
	કાહેકું કૃપણ કહાવે...
	
	જાકે દિલ મેં સાચ બસત હૈ,
	તાકું જૂઠ ન ભાવે...
	
	‘આનન્દઘન’ પ્રભુ ચલત પંથમેં,
	સુમર સુમર ગુન ગાવે...
	

— રચનાકાર : શ્રી આનન્દઘનજી મહારાજ

Our Concerns
Other useful stuff