Internet Journal of Jain Literature
જય જિનેન્દ્ર : સ્તવન વિભાગ

પાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન

	અંતરજામી સુણ અલવેસર, મહિમા ત્રિજગ તુમારો;
	સાંભળીને આવ્યો હું તીરે, જન્મ મરણ દુઃખ વારો.
સેવક અરજ કરે છે રાજ! અમને શિવસુખ આપો; આપો આપો ને મહારાજ! અમને મોક્ષ સુખ આપો...૧

સહુ કોનાં મન વાંછિત પૂરો, ચિંતા સહુની ચૂરો; એવું બિરુદ છે રાજ! તુમારૂં, કિમ રાખો છો દૂરે...સેવક...૨

સેવકને વલવલતો દેખી મનમાં મહેર ન ધરશો; કરુણાસાગર કેમ કહેવાશો, જો ઉપકાર ન કરશો...સેવક...૩

લટપટનું હવે કામ નહીં છે, પ્રત્યક્ષ દરિશન દીજે; ધુંવાડે ધીજ્યું નહીં સાહિબ, પેટ પડ્યાં પતીજે...સેવક...૪

શ્રી શંખેશ્વર મંડન સાહિબ! વિનતડી અવધારો; કહે જિનહર્ષ મયા કરી મુજને, ભવસાગરથી તારો...સેવક...૫

— રચનાકાર : આ. શ્રી જિનહર્ષસૂરિ મહારાજ

Our Concerns
Other useful stuff